Trasa GURU Łurzyckie Ściganie - niedziela, 15 maja 2016 r.